Duurzame groenten door duurzame landbouw en logistiek

Duurzaamheid zit in ons DNA

Bij Primeale United lopen we voorop op het gebied van duurzaamheid en zijn we een voorbeeld voor de markt. Zo zetten we in op biologische duurzame teelt en het bevorderen van biodiversiteit. Ook doen we alfabetiseringsprojecten en bieden we microkredieten en medische zorg aan onze collega’s in Afrika. We hebben twee pijlers, met daaronder een tweetal impact area's, die ons helpen bij de focus van het verwezenlijken van onze duurzame visie; Happy & Healthy Earth en Happy & Healthy People. Elke dag zetten we ons in om meer te doen voor mens en milieu: van zaadje tot bord.

Duurzame groenten door duurzame landbouw en logistiek
Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport

Duurzame keuzes van teelt tot koffiebeker

Duurzaamheid nemen we mee in alles wat we doen en elke overweging die we maken. Of dit nu een aanschaf van een boerderij is, of de keuze van het koffiebekertje in de kantine. Zo houden we ons al jaren bezig met reduce, re-use en recycle van verpakkingen, bieden we composteerbare verpakkingen aan en gaan we voedselverspilling tegen door alle restproducten te verwerken.   

We bekijken samen en van A tot Z hoe we omgaan met mens en milieu, welke KPI's we daaraan vasthangen en hoe we onze beloftes daadwerkelijk nakomen. Dat doen we binnen twee belangrijke pijlers: ‘Happy & Healthy Earth’ en ‘Happy & Healthy People’. 

Maria Oliveira

Manager Sustainability

“Het hoort bij onze duurzame plicht om transparant te zijn in de keten. Zowel de klant als de consument vraagt daarnaar.”
Happy & Healthy earth Happy & Healthy earth Happy & Healthy earth Happy & Healthy earth

Happy & Healthy Earth

Wij dragen bij aan een gezonde aarde door het beschermen en herstellen van biodiversiteit en het reduceren van onze ecologische voetafdruk in onze bedrijfsvoering.

CO2-reductie

CO2-reductie bekijken we van groenteteelt tot aan retail. Door te meten, weten we waar de hotspots zijn; de onderdelen waar de meeste uitstoot plaatsvindt. Zo zien we aan welke knoppen we kunnen draaien om onze footprint te verkleinen. Daarbij is het belangrijk dat we weten wat onze uitstoot is en juist daar aan de slag gaan waar we de meeste verbeteringen kunnen behalen. 

Zo zijn we deels overgestapt van vervoer over de weg en door de lucht naar vervoer over water. Bij de aanpassingen kijken we heel breed; ook naar wat veranderingen bijvoorbeeld betekenen voor werkgelegenheid. 

Bevorderen van biodiversiteit

Onze biologische groenteteelt groeit elk jaar en we initiëren verschillende projecten om biodiversiteit te bevorderen. De natuur is leidend bij de productie en levering. Als wij niet op een duurzame manier omgaan met de lucht, water en de grond waar we mee werken, dan kunnen we niet garant staan voor de kwaliteit van onze producten en de toekomstige beschikbaarheid van onze verse groenten voor miljoenen mensen. Zo hebben we een waterbesparingsprogramma opgezet voor onze teeltlocaties, werken we met teeltrotatie en dringen we het gebruik van pesticiden terug. Waar mogelijk gebruiken we die helemaal niet meer. Zo dragen wij bij aan duurzame landbouw en leggen we de focus op duurzame groenteteelt. Dat zijn we ook verplicht aan onze klanten en consumenten. 

Duurzame groenteteelt Duurzame groenteteelt Duurzame groenteteelt Duurzame groenteteelt

Duurzame groenteteelt

Een andere manier om de biodiversiteit te bevorderen is goed kijken naar de wisseling van de gewassen op de velden; wat werkt goed en wat niet. De lessen uit de bioteelt nemen we mee naar de gangbare teelt. In onze manier van werken proberen we klimaatadaptatie te gebruiken.   

Rik Hidding

Product Coördinator

“Wij voeden niet de plant, wij voeden de grond, zodat de grond de plant voedt. Die mindset maakt het verschil als het gaat om duurzame teelt.”
Happy & Healthy people Happy & Healthy people Happy & Healthy people Happy & Healthy people

Happy & Healthy People

We dragen bij aan het welzijn van onze mensen en de maatschappij door gezonde, smaakvolle groenten te telen en aan te bieden. Productkwaliteit en productintegriteit zijn daarbij belangrijk. We streven dan ook naar verbetering in de gehele supply chain. Voor onze mensen, partners en klanten. Wat we beloven maken we waar, bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid. 

Productkwaliteit & Productintegriteit

We streven ernaar om de klant tevreden te stellen met de hoge kwaliteit van onze groenten. Daarbij vinden we het ontzettend belangrijk dat deze groenten op een integere en ethische manier geproduceerd zijn, met oog op eerlijke arbeidsomstandigheden. Zo zijn we onder andere onderdeel van het Business Social Compliance Initiative. Dit is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen. Ben je benieuwd hoe wij de productkwaliteit en productintegriteit waarborgen? 

Bekijk onze kwaliteitscertificaten

People & community engagement 

Wij zorgen goed voor onze mensen. Dat betekent dat we streven naar een leefbaar loon en naar een nul ongevallencultuur. Maar ook hebben we aandacht voor leren en ontwikkelen. We organiseren bijvoorbeeld alfabetiseringsprojecten en microkredieten en faciliteren medische zorg voor onze collega’s in Afrika. Ook dat hoort bij het ondernemerschap van Primeale United. En aan dit alles hangt een borgingssysteem, zodat we ook kunnen meten wat we doen.  

Duurzame groenten en een duurzame keten Duurzame groenten en een duurzame keten Duurzame groenten en een duurzame keten Duurzame groenten en een duurzame keten

Duurzame groente begint bij een duurzame keten

En die keten, dat zijn wij niet alleen. We werken dan ook graag met onze partners samen aan goede duurzaamheidsinitiatieven. Ben je benieuwd naar onze projecten of zie je een kans om samen te werken? Neem dan contact met Maria Oliveira.